Τίτλοι πτυχίων και δημόσια υγεία στην Ελλάδα του χθες

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων στην Ελλάδα του χθες, ακριβώς όπως ο παππούς μου, ακόμα πιστεύει πώς μόνο ο γιατρός έχει την Γνώση.